Skip to main content

Blumistika značenje

šta znači Blumistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Blumistika (nem. Blume) poznavanje cveća; podizanje cveća; cvećarstvo.

Reč Blumistika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Блуме) познавање цвећа; подизање цвећа; цвећарство.


Blu-stoking „plava čarapa", podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhov...
Blumistika poznavanje cveća; podizanje cveća; cvećarstvo....
Blumirati snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama, mustrama od cveća....
Bluming kondišn sp. dobro, povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj ....
Bluza laka gornja haljina kod žena; kočijaška košulja u boji; vojnički k...
Blu buk „Plava knjiga1 -, knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljn...
Sve reči na slovo b