Skip to main content

Bluza značenje

šta znači Bluza

Na latinici: Definicija i značenje reči Bluza (fr. blouse) laka gornja haljina kod žena; kočijaška (ili: šoferska) košulja u boji; vojnički koporan.

Reč Bluza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. блоусе) лака горња хаљина код жена; кочијашка (или: шоферска) кошуља у боји; војнички копоран.


Blu-stoking „plava čarapa", podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhov...
Blumistika poznavanje cveća; podizanje cveća; cvećarstvo....
Blumirati snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama, mustrama od cveća....
Bluming kondišn sp. dobro, povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj ....
Bluza laka gornja haljina kod žena; kočijaška košulja u boji; vojnički k...
Blu buk „Plava knjiga1 -, knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljn...
Sve reči na slovo b