Skip to main content

Bobi značenje

šta znači Bobi

Na latinici: Definicija i značenje reči Bobi (eng. bobby) pl. nadimak londonskih policajaca, koji su im dali Londonci po imenu organizatora londonske policije ser Roberta Pila (ime .Bob je, kod anglosaksonskih naroda, deminutiv imena Robert).

Reč Bobi sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. боббy) пл. надимак лондонских полицајаца, који су им дали Лондонци по имену организатора лондонске полиције сер Роберта Пила (име .Боб је, код англосаксонских народа, деминутив имена Роберт).


Bobslej američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca, od kojih je p...
Bobinet tkanine od ćelijastih šestougaonih petll, engleski til, pamučni til...
Bobina kalem ; fiz. kalem od namotaja bakarne žice; induk-cioni kalem....
Bobi pl. nadimak londonskih policajaca, koji su im dali Londonci po imen...
Bobadiljizam nepravedno, lažno optuži-vanje ....
Sve reči na slovo b