Skip to main content

Bobina značenje

šta znači Bobina

Na latinici: Definicija i značenje reči Bobina (fr. bobine) kalem (za konac);fizika: kalem od namotaja bakarne žice; induk-cioni kalem.

Reč Bobina sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бобине) калем (за конац); физ. калем од намотаја бакарне жице; индук-циони калем.


Bobslej američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca, od kojih je p...
Bobinet tkanine od ćelijastih šestougaonih petll, engleski til, pamučni til...
Bobina kalem ; fiz. kalem od namotaja bakarne žice; induk-cioni kalem....
Bobi pl. nadimak londonskih policajaca, koji su im dali Londonci po imen...
Bobadiljizam nepravedno, lažno optuži-vanje ....
Sve reči na slovo b