Skip to main content

Bobinet značenje

šta znači Bobinet

Na latinici: Definicija i značenje reči Bobinet (eng. bobbinet,od francuske reči: bobine) tkanine od ćelijastih šestougaonih petll, engleski til, pamučni til.

Reč Bobinet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. боббинет, фр. бобине) тканине од ћелијастих шестоугаоних петлл, енглески тил, памучни тил.


Bobslej američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca, od kojih je p...
Bobinet tkanine od ćelijastih šestougaonih petll, engleski til, pamučni til...
Bobina kalem ; fiz. kalem od namotaja bakarne žice; induk-cioni kalem....
Bobi pl. nadimak londonskih policajaca, koji su im dali Londonci po imen...
Bobadiljizam nepravedno, lažno optuži-vanje ....
Sve reči na slovo b