Skip to main content

Bojar značenje

šta znači Bojar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bojar (rus. bonrin) plemić koji je i ratnik; savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji; u Rumuniji: plemić; naročito plemić veleposednik

Reč Bojar sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус. бонрин) племић који је и ратник; саветник великих руских кнежева и царева у старој Русији; у Румунији: племић; нарочито племић велепоседник


Bojler kazan, kotao, rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima ...
Bojar plemić koji je i ratnik; savetnik velikih ruskih kneževa i careva u ...
Boj dečko, dečak; momče, sluga....
Bojkot jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-da...
Sve reči na slovo b