Skip to main content

Bojler značenje

šta znači Bojler

Na latinici: Definicija i značenje reči Bojler (eng. boiler kazan) kazan, kotao, rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). (hol. Vojeg) mala holandska lađa sa jakom katarkom, upotrebljava se naročito za postavljanje boja.

Reč Bojler sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. боилер казан) казан, котао, резервоар за топлу воду при купатилима и штедњацима (обичним и електричним). (хол. Војег) мала холандска лађа са јаком катарком, употребљава се нарочито за постављање боја.


Bojler kazan, kotao, rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima ...
Bojar plemić koji je i ratnik; savetnik velikih ruskih kneževa i careva u ...
Boj dečko, dečak; momče, sluga....
Bojkot jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-da...
Sve reči na slovo b