Skip to main content

Bojkot značenje

šta znači Bojkot

Na latinici: Definicija i značenje reči Bojkot (eng. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-davac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca, ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače, npr. kod bojkota strane robe u nekoj državi);figurativno: prekid svakog op-štenja s nekim. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj, Džemsa Bojkota, protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. bojkotovati (eng. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot;figurativno: prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje.

Reč Bojkot sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. боyцотт) једна од принудних мера на тржишту рада којој је циљ да се посло-давац примера на прихватање извесних у слова: састоји се у томе што радници неће да купују производе неког фабриканта или трговца, или што неће код њих да ступе у посао (овакав начин борбе примењује се често и иначе, нпр. код бојкота стране робе у некој држави); фиг. прекид сваког оп-штења с неким. Израз потиче од имена управника једног великог поседа у Мрској, Джемса Бојкота, против кога је прска Земаљска лига 1880. организовала овакав начин борбе и упропастиле га. бојкотовати (енг. боyцотт) прогласити против некога бојкот; фиг. прекинути с неким сваку везу и општење.


Bojler kazan, kotao, rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima ...
Bojar plemić koji je i ratnik; savetnik velikih ruskih kneževa i careva u ...
Boj dečko, dečak; momče, sluga....
Bojkot jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-da...
Sve reči na slovo b