Skip to main content

Bojkot značenje

Šta znači Bojkot


Bojkot

latinica:

Definicija i značenje reči Bojkot (eng. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslodavac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca, ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače, npr. kod bojkota strane robe u nekoj državi); figurativno: prekid svakog opštenja s nekim. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj, Džemsa Bojkota, protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. bojkotovati (eng. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot; figurativno: prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje.

Reč Bojkot napisana unazad: tokjob

Bojkot se sastoji od 6 slova.

sta je Bojkot

Slično:
Šta znači Bojler kazan, kotao, rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i št...
Šta znači Bojar plemić koji je i ratnik; savetnik velikih ruskih kneževa i...
Šta znači Boj dečko, dečak; momče, sluga....
Šta znači Bojkot jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da s...