Skip to main content

Bon

Šta znači Bon


Bon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bon (od francuske reči: bon) trgovina: nalog za plaćanje; nalog za izdavanje neke robe; priznanice, potvrda prijema; bonz a vi (od francuske reči: bons a vue) pl. nalozi koji se isplaćuju odmah, po viđenju

Reč Bon napisana unazad: nob

Bon se sastoji od 3 slova.

sta je Bon

Slično:
Šta znači Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Šta znači Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Šta znači Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va...
Šta znači Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Šta znači Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur doba...
Šta znači Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnos...