Skip to main content

Bon značenje

šta znači Bon

Na latinici: Definicija i značenje reči Bon (fr. bon)trgovina: nalog za plaćanje; nalog za izdavanje neke robe; priznanice, potvrda prijema; bonz a vi (fr. bons a vue) pl. nalozi koji se isplaćuju odmah, po viđenju

Reč Bon sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. бон) трг. налог за плаћање; налог за издавање неке робе; признанице, потврда пријема; бонз а ви (фр. бонс а вуе) пл. налози који се исплаћују одмах, по виђењу


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b