Skip to main content

Bonum publikum značenje

šta znači Bonum publikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Bonum publikum (latinski bonum publicum) dobro države, državna korist, opšte dobro.

Reč Bonum publikum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. бонум публицум) добро државе, државна корист, опште добро.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b