Skip to main content

Bonum značenje

šta znači Bonum

Na latinici: Definicija i značenje reči Bonum (latinski bonum) dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona.

Reč Bonum sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. бонум) добро, срећа, преимућство, дар, врлина, корист; пл. бона.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b