Skip to main content

Bona fide značenje

šta znači Bona fide

Na latinici: Definicija i značenje reči Bona fide (latinski bona fide) dobronamernost, u dobroj nameri (učiniti, kazati).

Reč Bona fide sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. бона фиде) добронамерност, у доброј намери (учинити, казати).


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b