Skip to main content

Bona hereditaria značenje

šta znači Bona hereditaria

Na latinici: Definicija i značenje reči Bona hereditaria (latinski bona hereditaria) pl.pravo: nasleđena dobra, nasledna dobra, imanja

Reč Bona hereditaria sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. бона хередитариа) пл. прав. наслеђена добра, наследна добра, имања


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b