Skip to main content

Bona minorum značenje

šta znači Bona minorum

Na latinici: Definicija i značenje reči Bona minorum (latinski bona minorum) pl.pravo: dobra (ili: imanje) maloletnika.

Reč Bona minorum napisana unazad: bona minorum i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. бона минорум) пл. прав. добра (или: имање) малолетника.

Slično: 
Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b