Skip to main content

Bona značenje

šta znači Bona

Na latinici: Definicija i značenje reči Bona (latinski bonum dobro, bona dobra) 1. pl. dobra, imanje, imetak; ostavština. (fr. bonne) 2. dadilja, devojka za decu; služavka.

Reč Bona sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. бонум добро, бона добра) 1. пл. добра, имање, иметак; оставштина. (фр. бонне) 2. дадиља, девојка за децу; служавка.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b