Skip to main content

Bond značenje

šta znači Bond

Na latinici: Definicija i značenje reči Bond (eng. bond) pismeno jemstvo, obaveza; priznanice; menica.

Reč Bond napisana unazad: bond i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. бонд) писмено јемство, обавеза; признанице; меница.

Slično: 
Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b