Skip to main content

Bondruk značenje

šta znači Bondruk

Na latinici: Definicija i značenje reči Bondruk (nem. Wandriegel, metateza od Riegelwand) kućni zid izgrađen od direka i greda između kojih je stavljen ćerpič (nepečena cigla).

Reč Bondruk sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Wандриегел, метатеза од Риегелwанд) кућни зид изграђен од дирека и греда између којих је стављен ћерпич (непечена цигла).


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b