Skip to main content

Boneta značenje

šta znači Boneta

Na latinici: Definicija i značenje reči Boneta (fr. bonette) vojska: zemljišni nasip na grudobranu za zaštitu oruđa ili strelaca od bočne vatre i rikošeta.

Reč Boneta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бонетте) вој. земљишни насип на грудобрану за заштиту оруђа или стрелаца од бочне ватре и рикошета.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b