Skip to main content

Bonifikacija značenje

šta znači Bonifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bonifikacija (od latinske reči: bonificatio) naknada, odšteta; poboljšanje, poboljšavanje, popravka; popust u ceni.

Reč Bonifikacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. бонифицатио) накнада, одштета; побољшање, побољшавање, поправка; попуст у цени.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b