Skip to main content

Bonitet značenje

šta znači Bonitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Bonitet (latinski bonitas) dobrota, valjanost, unutarnja vrednost; izvrsnost (u smislu izrade);trgovina: platna sposobnost; sigurnost nekog potraživanja (supr. veritet).

Reč Bonitet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. бонитас) доброта, ваљаност, унутарња вредност; изврсност (у смислу израде); трг. платна способност; сигурност неког потраживања (супр. веритет).


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b