Skip to main content

Bonvivan značenje

šta znači Bonvivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bonvivan (fr. bonvivant) veseli brat, veseljak, onaj koji traži u životu prven-stveno uživanja i razonode.

Reč Bonvivan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бонвивант) весели брат, весељак, онај који тражи у животу првен-ствено уживања и разоноде.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b