Skip to main content

Bonze značenje

šta znači Bonze

Na latinici: Definicija i značenje reči Bonze (jap.) pl. sveštenici Budini u Japanu, Kini i istočnoindijskim zemljama, istoč-noindijski kaluđeri;figurativno: sujeverni popovi, zatucane popeskare.

Reč Bonze sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (јап.) пл. свештеници Будини у Јапану, Кини и источноиндијским земљама, источ-ноиндијски калуђери; фиг. сујеверни попови, затуцане попескаре.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b