Skip to main content

Bruderšaft značenje

šta znači Bruderšaft

Na latinici: Definicija i značenje reči Bruderšaft (nem. Bruderschaft) bratstvo, bratimstvo

Reč Bruderšaft sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Брудерсцхафт) братство, братимство


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b