Skip to main content

Bruhgold značenje

šta znači Bruhgold

Na latinici: Definicija i značenje reči Bruhgold (nem. Bruchgold) izlomljeno, neprerađeno zlato.

Reč Bruhgold sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Бруцхголд) изломљено, непрерађено злато.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b