Skip to main content

Bruto značenje

šta znači Bruto

Na latinici: Definicija i značenje reči Bruto (ital. brutto)trgovina: težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-vana; brutoprihod celokupan prihod, bez odbitka troškova; suprotno: nego.

Reč Bruto sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. брутто) трг. тежина робе заједно са тежином онога у што је та роба упако-вана; брутоприход целокупан приход, без одбитка трошкова; супротно: него.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b