Skip to main content

Brujon značenje

šta znači Brujon

Na latinici: Definicija i značenje reči Brujon (fr. brouillon) koncept, nacrt, prvi sastav; knjiga dnevnog troška, dnevnik pazara, štraca u koju se unose, na brzu ruku i privremeno, trgovačke beleške;isto znači i brujar.

Reč Brujon napisana unazad: nojurB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. броуиллон) концепт, нацрт, први састав; књига дневног трошка, дневник пазара, штраца у коју се уносе, на брзу руку и привремено, трговачке белешке; уп. брујар.

Slično: 
Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b