Skip to main content

Brum značenje

šta znači Brum

Na latinici: Definicija i značenje reči Brum (eng. brougham) zatvorena laka kočija sa dva sedišta i jednim konjem, nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bru-ma (1778—1868).

Reč Brum napisana unazad: murB i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. броугхам) затворена лака кочија са два седишта и једним коњем, названа по имену чувеног енглеског државника Бру-ма (1778—1868).

Slično: 
Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b