Skip to main content

Brumalan značenje

šta znači Brumalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brumalan (latinski brumalis) zimski.

Reč Brumalan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. брумалис) зимски.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b