Skip to main content

Brunirati značenje

šta znači Brunirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brunirati (nem. briinieren) davati nečemu (metalu, drvetu, nameštaju) mrku boju.

Reč Brunirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. брииниерен) давати нечему (металу, дрвету, намештају) мрку боју.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b