Skip to main content

Brusit značenje

šta znači Brusit

Na latinici: Definicija i značenje reči Brusit (po prezimenu Brus Bruce)Minerali: mine-ral, magnezijumov hidroksid (Mg(OH2), cedefastog sjaja.

Reč Brusit napisana unazad: tisurB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (по презимену Брус Бруце) мин. мине-рал, магнезијумов хидроксид (Мг(ОХ2), цедефастог сјаја.

Slično: 
Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b