Skip to main content

Brust-halter značenje

šta znači Brust-halter

Na latinici: Definicija i značenje reči Brust-halter (nem. Brust-halter) prslučić ženski za pridržavanje grudi.

Reč Brust-halter sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нем. Бруст-халтер) прслучић женски за придржавање груди.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b