Skip to main content

Brutalan

Šta znači Brutalan


Brutalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Brutalan (od latinske reči: brutalis, od francuske reči: brutal) životinjski; skotski, grubijanski, grub, surov, neotesan, divljački, zverski.

Reč Brutalan napisana unazad: nalaturb

Brutalan se sastoji od 8 slova.

sta je Brutalan

Slično:
Šta znači Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke p...
Šta znači Bruceloze opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja pr...
Šta znači Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Šta znači Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba...
Šta znači Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zan...
Šta znači Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema...