Skip to main content

Brutalizirati značenje

šta znači Brutalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brutalizirati (fr. brutaliser) zlostavljati, zverski (ili: grubo) postupati s nekim; poživotinjiti, osuroviti.

Reč Brutalizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. бруталисер) злостављати, зверски (или: грубо) поступати с неким; поживотињити, осуровити.


Brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica ...
Bruceloza opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi, koja prouzrokuju ...
Bruhgold izlomljeno, neprerađeno zlato....
Bruto trg. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-van...
Brutificirati napraviti nekoga stokom, učiniti da podivlja, potpuno zanemari™....
Brutalitet surovost, grubost, divljaštvo; životinjsko ponašanje prema kome, ži...
Sve reči na slovo b