Skip to main content

Bul značenje

šta znači Bul

Na latinici: Definicija i značenje reči Bul (eng. buli) l. bik;figurativno: neotesanost, glupost; napomena ili kratka priča, kod koje je šaljiva poenta u tome što joj nedostaje dosledno«1 glavne misli; Džon Bul, oličenje engleskog naroda kao celine,to jest njegovih karakternih osobina: preterane ukočenosti, hladnokrvnosti i dr.

Reč Bul sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. були) л. бик; фиг. неотесаност, глупост; напомена или кратка прича, код које је шаљива поента у томе што јој недостаје доследно«1 главне мисли; Джон Бул, оличење енглеског народа као целине, тј. његових карактерних особина: претеране укочености, хладнокрвности и др.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b