Skip to main content

Bulterijer značenje

šta znači Bulterijer

Na latinici: Definicija i značenje reči Bulterijer (eng. bullterier) vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odličan lovac na miševe i pacove.

Reč Bulterijer sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. буллтериер) врста енглеских паса, постала укрштањем булдога и тери-јера, одличан ловац на мишеве и пацове.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b