Skip to main content

Bulumenta značenje

šta znači Bulumenta

Na latinici: Definicija i značenje reči Bulumenta (ital. foltamente gusto, zbijeno) 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina (nečega), gomila.

Reč Bulumenta sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. фолтаменте густо, збијено) 1. гомила људи, руља; метеж, врева, урнебес; 2. велика количина (нечега), гомила.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b