Skip to main content

Buljuk značenje

šta znači Buljuk

Na latinici: Definicija i značenje reči Buljuk (tur. boliik) l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci; 2. velika gomila, mnoštvo (obično stoke).

Reč Buljuk sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. болиик) л. чета пешака или еска-дрон коњаника у некадашњој турској војсци; 2. велика гомила, мноштво (обично стоке).


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b