Skip to main content

Bula značenje

šta znači Bula

Na latinici: Definicija i značenje reči Bula (latinski bulla) l. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile amajlije; kap-sla koja služi kao pečat koji visi o vrpci, npr. na povelji; pečat od voska ili metala na povelji; povelja sa takvim pečatom; zvanična papina povelja ili raspis o važnim pitanjima snabdeven velikim crkvenim pečatom (za razliku od vreve, koja ima samo otisak pečata sa prstena s ribom); zlatna bula (latinski bulla aurea) zakon koji je 1356.godina: izdao nemački car Karlo IV. (latinski bulla) 2. ned. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod koga se skuplja čista seriozna, mutna, krvava ili gnojna tečnost, plik. (tur. bula, bola strina, tetka) 3. verski obrazovana muslimanka; muslimanska žena, udata žena; bulom zove šegrt majstorovu ženu.

Reč Bula sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. булла) л. првобитно: мала златна кутија у којој су се носиле амајлије; кап-сла која служи као печат који виси о врпци, нпр. на повељи; печат од воска или метала на повељи; повеља са таквим печатом; званична папина повеља или распис о важним питањима снабдевен великим црквеним печатом (за разлику од вреве, која има само отисак печата са прстена с рибом); златна була (лат. булла ауреа) закон који је 1356. год. издао немачки цар Карло ИВ. (лат. булла) 2. нед. округло и јајолико издигнуће покожице испод кога се скупља чиста сериозна, мутна, крвава или гнојна течност, плик. (тур. була, бола стрина, тетка) 3. верски образована муслиманка; муслиманска жена, удата жена; булом зове шегрт мајсторову жену.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b