Skip to main content

Bularij(um) značenje

šta znači Bularij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bularij(um) (od latinske reči: bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba.

Reč Bularij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. буллариум) збирка папских була или одредаба.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b