Skip to main content

Bularij(um)

Šta znači Bularij(um)


Bularij(um) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bularij(um) (od latinske reči: bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba.

Reč Bularij(um) napisana unazad: )mu(jiralub

Bularij(um) se sastoji od 11 slova.

sta je Bularij(um)

Slično:
Šta znači Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj tursko...
Šta znači Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj tursk...
Šta znači Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmut...
Šta znači Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s prep...
Šta znači Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika ...
Šta znači Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-je...