Skip to main content

Bulbus značenje

šta znači Bulbus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bulbus (latinski bulbus) lukovica, glavica; luk; bulbus okuli (od latinske reči: bulbus oculi)anatomija: očna jabučica.

Reč Bulbus napisana unazad: bulbus i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. булбус) луковица, главица; лук; булбус окули (нлат. булбус оцули) анат. очна јабучица.

Slično: 
Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b