Skip to main content

Buldog značenje

šta znači Buldog

Na latinici: Definicija i značenje reči Buldog (eng. bul dog) 1. veliki engleski pas širokih grudi, kratke i duboko usečene njuške, tako da mu se vide prednji zubi; 2. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka.

Reč Buldog sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. бул дог) 1. велики енглески пас широких груди, кратке и дубоко усечене њушке, тако да му се виде предњи зуби; 2. врста джепног револвера са 6 и више метака.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b