Skip to main content

Bulevar značenje

šta znači Bulevar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bulevar (fr. boulevard) šetalište, široka i lepa ulica zasađena drvećem, glavna ulica; vojska: tvrđava, bedem.

Reč Bulevar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. боулевард) шеталиште, широка и лепа улица засађена дрвећем, главна улица; вој. тврђава, бедем.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b