Skip to main content

Bulevar

Šta znači Bulevar


Bulevar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bulevar (od francuske reči: boulevard) šetalište, široka i lepa ulica zasađena drvećem, glavna ulica; vojska: tvrđava, bedeminutiv:

Reč Bulevar napisana unazad: ravelub

Bulevar se sastoji od 7 slova.

sta je Bulevar

Slično:
Šta znači Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj tursko...
Šta znači Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj tursk...
Šta znači Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmut...
Šta znači Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s prep...
Šta znači Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika ...
Šta znači Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-je...