Skip to main content

Bulimija značenje

šta znači Bulimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bulimija (od grčke reči: bulimfa)medicina: velika, neodoll-va, životinjska glad.

Reč Bulimija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. булимфа) мед. велика, неодолл-ва, животињска глад.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b