Skip to main content

Bulimija

Šta znači Bulimija


Bulimija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bulimija (od grčke reči: bulimfa) medicina: velika, neodollva, životinjska glad.

Reč Bulimija napisana unazad: ajimilub

Bulimija se sastoji od 8 slova.

sta je Bulimija

Slično:
Šta znači Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj tursko...
Šta znači Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj tursk...
Šta znači Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmut...
Šta znači Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s prep...
Šta znači Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika ...
Šta znači Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-je...