Skip to main content

Bulinirati značenje

šta znači Bulinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bulinirati (fr. bouliner) mor. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane);figurativno: nepošteno trgovati, pljačkaš, krasti.

Reč Bulinirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. боулинер) мор. пловити укосо (кад ветар дува са стране); фиг. непоштено трговати, пљачкаш, красти.


Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci, ...
Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci;...
Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje; u...
Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s preponama, mor...
Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika količina ,...
Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-jera, odlič...
Sve reči na slovo b