Skip to main content

Bulinirati

Šta znači Bulinirati


Bulinirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bulinirati (od francuske reči: bouliner) mor. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane); figurativno: nepošteno trgovati, pljačkaš, krasti.

Reč Bulinirati napisana unazad: itarinilub

Bulinirati se sastoji od 10 slova.

sta je Bulinirati

Slično:
Šta znači Buljuk-baša četovođa, zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj tursko...
Šta znači Buljuk l. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj tursk...
Šta znači Buljon kup. čorba, supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmut...
Šta znači Bul-finč sp. gusta trnovita živica kroz koju konj, na trkama s prep...
Šta znači Bulumenta 1. gomila ljudi, rulja; metež, vreva, urnebes; 2. velika ...
Šta znači Bulterijer vrsta engleskih pasa, postala ukrštanjem buldoga i teri-je...