Skip to main content

Butada

Šta znači Butada


Butada značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Butada (od francuske reči: boutade) duhovita šala, dosetka; nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa; brzi soloples bez pripreme; neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa; muz. = kapričo; par butad (od francuske reči: par boutades) prema ćefu, na mahove.

Reč Butada napisana unazad: adatub

Butada se sastoji od 6 slova.

sta je Butada

Slično:
Šta znači Butum sav, ceo, potpun....
Šta znači Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Šta znači Butrola sprava za ubijanje stoke...
Šta znači Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi ...
Šta znači Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne...
Šta znači Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....