Skip to main content

Butada značenje

šta znači Butada

Na latinici: Definicija i značenje reči Butada (fr. boutade) duhovita šala, doset-ka; nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa; brzi soloples bez pripreme; neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa; muz. = kapričo; par butad (fr. par boutades) prema ćefu, na mahove.

Reč Butada sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. боутаде) духовита шала, досет-ка; нагао и необичан наступ ћуди и ћефа; брзи солоплес без припреме; необуздано«1 из ћудљивости и ћефа; муз. = капричо; пар бутад (фр. пар боутадес) према ћефу, на махове.


Butum sav, ceo, potpun....
Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Butrola sprava za ubijanje stoke...
Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi se videlo...
Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod...
Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....
  • 2022-04-28 17:07:52

    ognjen

    hvala odlicna rec

Sve reči na slovo b