Skip to main content

Butrola značenje

šta znači Butrola

Na latinici: Definicija i značenje reči Butrola (fr. bouterolle) sprava za ubijanje stoke

Reč Butrola sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. боутеролле) справа за убијање стоке


Butum sav, ceo, potpun....
Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Butrola sprava za ubijanje stoke...
Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi se videlo...
Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod...
Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....
Sve reči na slovo b