Skip to main content

Buton značenje

šta znači Buton

Na latinici: Definicija i značenje reči Buton (fr. bouchon) zapušač, zatvarač, čep; neravnina (na svili).

Reč Buton sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. боуцхон) запушач, затварач, чеп; неравнина (на свили).


Butum sav, ceo, potpun....
Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Butrola sprava za ubijanje stoke...
Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi se videlo...
Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod...
Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....
Sve reči na slovo b