Skip to main content

Buton

Šta znači Buton


Buton značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buton (od francuske reči: bouchon) zapušač, zatvarač, čep; neravnina (na svili).

Reč Buton napisana unazad: notub

Buton se sastoji od 5 slova.

sta je Buton

Slično:
Šta znači Butum sav, ceo, potpun....
Šta znači Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Šta znači Butrola sprava za ubijanje stoke...
Šta znači Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi ...
Šta znači Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne...
Šta znači Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....