Skip to main content

Butsel značenje

šta znači Butsel

Na latinici: Definicija i značenje reči Butsel (fr. bouteselle) vojska: trubni znak za sedlanje (kod konjice).

Reč Butsel sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. боутеселле) вој. трубни знак за седлање (код коњице).


Butum sav, ceo, potpun....
Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Butrola sprava za ubijanje stoke...
Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi se videlo...
Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod...
Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....
Sve reči na slovo b