Skip to main content

Butan

Šta znači Butan


Butan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Butan (od grčke reči: butyron maslo, buter) hen. vrsta gasa, zasićeni ugljovodonik (S4N10).

Reč Butan napisana unazad: natub

Butan se sastoji od 5 slova.

sta je Butan

Slično:
Šta znači Butum sav, ceo, potpun....
Šta znači Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Šta znači Butrola sprava za ubijanje stoke...
Šta znači Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi ...
Šta znači Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne...
Šta znači Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....