Skip to main content

Butikaža

Šta znači Butikaža


Butikaža značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Butikaža (od francuske reči: boutiquage) torbarenje, trgovanje na malo.

Reč Butikaža napisana unazad: ažakitub

Butikaža se sastoji od 8 slova.

sta je Butikaža

Slično:
Šta znači Butum sav, ceo, potpun....
Šta znači Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Šta znači Butrola sprava za ubijanje stoke...
Šta znači Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi ...
Šta znači Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne...
Šta znači Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....